Entidades Colaboradoras Públicas

Xunta de Galicia:  A Secretaría Xeral para o Deporte, según resolución do 01 de Xullo de 2019, acordou conceder a nosa Agrupación a cantidade de 1.211,79 euros, en concepto do financiamento dos equipos Federados de Fútbol 11 e Fútbol 8 da nosa Agrupación para o ano 2019.

 

 

 

Deputación da Coruña: A Deputación Provincial da Coruña, según resolución Nº 2020/30701, publicada no BOP da Coruña con data 15 de Outubro do 2020, acordou otorgar a nosa Agrupación, a cantidade de 2.400 euros, en concepto de financiamiento dos equipos federados de Fútbol 11 e Fútbol 8 da nosa Agrupación para o ano 2020.

 

 

 

Concello de Oleiros: O Concello de Oleiros, según decreto da Alcaldía Nº 2020005699, de data 21 de Decembro de 2020, acordou conceder a nosa Agrupación, unha subvención por importe de 5470 euros do ano 2020, para os seguintes conceptos; Fútbol Categorías: 3ª autonómica aficionados (Stbro - Decbro), Xuvenís, Cadetes, Infantís, Alevíns (2 Equipos), Benxamíns (2 equipos) e Prebenxamíns (2 equipos - Xaneiro - Xuño) e 1 equipo (Stbo - Decbro).