Entidades Colaboradoras Públicas

Xunta de Galicia:  A Secretaría Xeral para o Deporte, según resolución do 20 de Agosto de 2018, acordou conceder a nosa Agrupación a cantidade de 693,37 euros, en concepto do financiamento dos equipos Federados de Fútbol 11 e Fútbol 8 da nosa Agrupación para o ano 2017.

 

 

 

Deputación da Coruña: A Deputación Provincial da Coruña, según resolución Nº46872, publicada no BOP da Coruña con data 30 de Decembro do 2019, acordou otorgar a nosa Agrupación, a cantidade de 2427,10 euros, en concepto de financiamiento dos equipos federados de Fútbol 11 e Fútbol 8 da nosa Agrupación para o ano 2019.

 

 

 

Concello de Oleiros: O Concello de Oleiros, según decreto da Alcaldía Nº 201905633, de data 27 de Decembro de 2019, acordou conceder a nosa Agrupación, unha subvención por importe de 5050 euros do ano 2019, para os seguintes conceptos; Fútbol Categorías: Xuvenís, Cadetes (2 Equipos), Infantís, Alevíns (2 equipos, Benxamíns (2 equipos), Benxamíns (2equipos) e Prebenxamíns (2 equipos).