Entidades Colaboradoras Públicas

Xunta de Galicia:  A Secretaría Xeral para o Deporte, según resolución do 20 de Agosto de 2018, acordou conceder a nosa Agrupación a cantidade de 693,37 euros, en concepto do financiamento dos equipos Federados de Fútbol 11 e Fútbol 8 da nosa Agrupación para o ano 2017.

 

 

 

Deputación da Coruña: A Deputación Provincial da Coruña, según resolución Nº45873, publicada no BOP da Coruña con data 3 de Xaneiro do 2019, acordou otorgar a nosa Agrupación, a cantidade de 1233,55 euros, en concepto de financiamiento dos equipos federados de Fútbol 11 e Fútbol 8 da nosa Agrupación para o ano 2018.

 

 

 

Concello de Oleiros: O Concello de Oleiros, según decreto da Alcaldía Nº 5512/2018, de data 28 de Decembro de 2018, acordou conceder a nosa Agrupación, unha subvención por importe de 4720 euros do ano 2018, para os seguintes conceptos; Fútbol Categorías: Xuvenís, Cadetes (2 Equipos), Infantís, Alevíns, Benxamíns (2 equipos, un dende Setembro a Decembro 2018) e Prebenxamíns (2 equipos).